Femma Planning

FEMMA Planning on osallistavaan maankäytön suunnitteluun ja aluekehittämiseen erikoistunut toimisto. Autamme vuorovaikutteisten suunnitteluprosessien rakentamisessa. Fasilitoimme suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa sidosryhmäyhteistyötä ja kartoitamme erilaisia käyttäjäkokemuksia.

Maantieteilijöinä tutkimme miten paikkaan, luontoon, yhteiskuntaan, ihmisten toimintaan liittyvät ilmiöt ja tieto kytkeytyvät toisiinsa. Sovellamme työssämme tulevaisuudentutkimusta, sovittelua ja ympäristökonfliktien ratkaisua. Teemme haastatteluja ja keräämme suunnittelua tukevaa dataa pehmoGIS– ja muita kyselytutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Fasilitoimme sidosryhmätyöskentelyä esimerkiksi työpajojen ja työryhmien muodossa.

Rakennamme osallistavan suunnittelun avulla laaja-alaista ymmärrystä laadukkaamman suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävät suunnitteluratkaisut vaativat monialaista tiedontuotantoa ja ongelmanratkaisua.

Asiakkaitamme

Palvelut

Käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus

Maankäytön suunnittelua (esim. kaavoitus, aluesuunnittelu, rakentaminen) tukeva käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus.

Maankäytön suunnitteluprosessien fasilitointi

Osallistavan suunnitteluprosessin rakentaminen ja fasilitointi. Yhteistoiminnallinen kehittäminen maankäytön suunnittelussa.

Alustukset

Alustukset, luennot ja paneelikeskustelut.

Projektit

Yhteys

Milla profiilikuva ympyrä

Milla Kallio

Perustaja
FM, Kaupunkimaantiede

Efe Ogbeide

Efe Ogbeide

Perustaja
FM, SUUNNITTELUmaantiede