Femma Planning

FEMMA Planning – osallistavaa maankäytön suunnittelua

Kestävät ratkaisut vaativat monialaista tietoa ja ongelmanratkaisua

Suunnitteluprosessien vuorovaikutteisuus, vaikuttavuus, intressien sovittelu ja fasilitointi vaativat asiantuntijuutta, jota monissa suunnitteluorganisaatioissa ei ole vielä tarpeeksi. Se on meidän ydinosaamistamme.

Olemme osallistavaan ja asukaslähtöiseen kaupunkisuunnitteluun erikoistunut toimisto. Osallistavan suunnittelun avulla helpotamme ja tiivistämme vuorovaikutusta suunnittelijoiden ja sidosryhmien kuten asukkaiden, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja päättäjien välillä. 

Rakennamme vuorovaikutteisia suunnitteluprosesseja strategiasta yksityiskohtiin asti. Fasilitoimme sidosryhmäyhteistyötä ja kartoitamme erilaisia käyttäjäkokemuksia suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Maantieteilijöinä pureudumme siihen, miten paikkaan, luontoon, yhteiskuntaan, talouteen ja ihmisten toimintaan liittyvät ilmiöt ja tieto vaikuttavat toisiinsa. Maantiede tuo siten strategisen, alueellisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelukulman ajankohtaisiin ilmiöihin – paikallisesti ja globaalisti. 

Sovellamme työssämme maantieteen osaamisen lisäksi vuorovaikutteisia ryhmätyömenetelmiä, tulevaisuudentutkimusta, sovittelua ja ympäristökonfliktien ratkaisumenetelmiä. Teemme haastatteluja ja keräämme suunnittelua tukevaa dataa pehmoGIS– ja muita kyselytutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Näin tuotamme laaja-alaista ymmärrystä laadukkaamman suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Palvelut

Strategiset ja vuorovaikutteiset suunnitteluprosessit

Räätälöimme kokonaisvaltaisen, osallistavan suunnitteluprosessin yhdessä asiakkaamme kanssa.

Kirkastamme suunnittelun tavoitteet, valitsemme vuorovaikutteiset menetelmät ja fasilitoimme yhteiskehittämistä alusta loppuun. Varmistamme, että tieto siirtyy eteenpäin suunnitteluprosessin edetessä ja vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin.

Käyttäjä- ja
paikallistiedon
kartoitus

Fasilitoimme maankäytön suunnittelua ja aluekehittämistä tukevaa tiedonkeruuta. 

Keräämme käyttäjä- ja paikallistietoa (työpajat, työryhmät, pehmoGIS-, kysely- ja haastattelututkimukset), sekä analysoimme tiedon toimenpide-ehdotuksiksi esimerkiksi kaavoituksen, rakentamisen tai visiotyön tueksi.

Alustukset,
keskustelut ja
yhteistyö

Pidämme osallistavaan maankäytön suunnitteluun liittyviä alustuksia ja osallistumme alan keskusteluun, paneeleihin ja julkaisuihin.

Teemme yhteistyöhankkeita  yhteiskunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa edistääksemme kaupunkitilan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.

Projektit

Meistä

Milla profiilikuva ympyrä

Milla Kallio

Perustaja
FM, Kaupunkimaantiede

Efe Ogbeide

Efe Ogbeide

Perustaja
FM, SUUNNITTELUmaantiede

Asiakkaitamme