Femma Planning

FEMMA Planning on osallistavaan maankäytön suunnitteluun erikoistunut toimisto. Työmme lähtökohtana on suunnittelu, jossa eri sidosryhmien ääni kuuluu.

Kartoitamme alueiden ominaispiirteitä ja ihmisten tarpeita yhdessä asukkaiden sekä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Muunnamme asukastiedon kaupunkisuunnittelussa hyödynnettäviksi suuntalinjoiksi, fasilitoimme osallisuusprosesseja sekä konsultoimme kaupunkikehityshankkeiden yhdenvertaisuuden suunnittelussa.

Osallistavalla kaupunkisuunnittelulla sitoutetaan ihmisiä suunnittelun lopputulokseen, selkeytetään hankkeen resurssien käyttöä ja tehdään pitkän tähtäimen kestävää kaupunkikehitystä. Hyvin suunniteltu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa maankäytön suunnittelussa vähentää valitusprosesseja ja lisää päätöksenteon demokratiaa. 

Asiakkaitamme

Palvelut

Käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus

Maankäytön suunnittelua (esim. kaavoitus, aluesuunnittelu, rakentaminen) tukeva käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus.

Maankäytön suunnitteluprosessien fasilitointi

Osallistavan suunnitteluprosessin rakentaminen ja fasilitointi. Yhteistoiminnallinen kehittäminen maankäytön suunnittelussa.

Alustukset

Alustukset, luennot ja paneelikeskustelut.

Projektit

Yhteys

Milla profiilikuva ympyrä

Milla Kallio

Perustaja
FM, Kaupunkimaantiede

Efe Ogbeide

Efe Ogbeide

Perustaja
FM, SUUNNITTELUmaantiede