Femma Planning

Osallistavaa kaupunkisuunnittelua

Kaupunkia ei synny ilman ihmisiä.
Tuomme kaupunkisuunnitteluun ääniä, jotka jäävät perinteisten vuorovaikutusmenetelmien ulkopuolelle.

FEMMA Planning on osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunut toimisto. Työmme lähtökohtana on suunnittelu, jossa erilaisten asukkaiden ääni kuuluu.

Kartoitamme alueiden ominaispiirteitä ja ihmisten tarpeita yhdessä asukkaiden sekä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Muunnamme asukastiedon kaupunkisuunnittelussa hyödynnettäviksi suuntalinjoiksi, fasilitoimme osallisuusprosesseja sekä konsultoimme kaupunkikehityshankkeiden yhdenvertaisuuden suunnittelussa.

Osallistavalla kaupunkisuunnittelulla sitoutetaan ihmisiä suunnittelun lopputulokseen, selkeytetään hankkeen resurssien käyttöä ja tehdään pitkän tähtäimen kestävää kaupunkikehitystä. Hyvin suunniteltu osallisuus maankäytön suunnittelussa vähentää valitusprosesseja ja lisää päätöksenteon demokratiaa.

Asiakkaitamme

Kuva Milla Kalliosta, FEMMA Planningin toisesta perustajasta

Milla Kallio

Perustaja
FM, Kaupunkimaantiede

Kuva Efe Ogbeidestä, FEMMA Planningin toisesta perustajasta

Efe Ogbeide

Perustaja
FM, SUUNNITTELUmaantiede