Femma Planning

Lasten ja nuorten tarpeet huomioon Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa

Projektin kuvaus

Osana Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta Helsingin kaupunki halusi huomioida lasten ja nuorten tarpeita viheralueiden kehittämisessä.

Toteutimme Meri-Rastilassa Haruspuiston alueella osallistavan selvityksen, jossa perehdyttiin nuorten toiveisiin ja tarpeisiin erilaisia toiminnallisuuksia tarkastellen.

Menetelmät

Hyödynsimme Action Track -sovellusta kerätäksemme määrällistä dataa lasten ja nuorten toiveista. Peliin osallistujat kiersivät tutkimusaluetta ja merkitsivät sovellukseen haluamiansa toiminnallisuuksia ja kehitysehdotuksia. Tiedonkeruu toteutettiin yhdessä paikallisen koulun ja nuorisotalon kanssa.

Tulokset

Selvityksen tuloksissa havaittiin, että lapsilla ja nuorilla oli erilaisia tarpeita. Lapset ja nuoret toivoivat monipuolisempia toiminnallisuuksia, mutta etenkin nuoret toivoivat lisää hengailun mahdollistavia ratkaisuja, kuten penkkejä ja katoksia. Lisäksi tietyt alueet koettin valaistuksen puutteen vuoksi turvattomiksi.

Hyödyt

Tulosten perusteella Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen puistojen yleissuunnitelmassa kohennettiin turvattomalta tuntuvien paikkojen valaistusta ja lisättiin monipuoisempia toimintoja suunnittelualueelle erilaiset tarpeet huomioiden.

Tilaaja

Helsingin kaupunki

Selvityksen voi ladata täältä.

Jaa kirjoitus