Femma Planning

Utopiatyöskentely kirkastaa yhteisiä tavoitteita

Kirjoittaja: Milla Kallio

Fasilitoimme syyskuussa Oulussa Oulu Urban Culture-yhdistyksen valmennustoimintaan osallistuville nuorille työpajan kaupunkiutopioista (kooste). Olemme vetäneet kaupunkiutopioihin pohjautuvaa työpajaa aikaisemminkin, ja jokaisella kerralla inspiroidumme osallistujien ideoista kohti heidän unelmiensa kaupunkia. 

Työpaja tuo ihmisiä yhteen ja auttaa havainnollistamaan osallistujille sen millaisia yhteisiä tavoitteita ja toiveita heillä on tulevaisuudelle, millaisia haasteita he näkevät unelmiensa kaupungin esteenä ja millaisia ratkaisuja voimme yhdessä kehittää.

Utopiatyöskentely on menetelmänä kiinnostava. Utopioiden avulla mielikuvitus voidaan vapauttaa nykyisyydestä ja nykyhetken rajoitteista. Utopioiden avulla saadaan hahmoteltua millaisia merkityksiä osallistujat luovat kaupunkiympäristöstään.  Kaupunkiutopiat valottavat sitä, mitkä arvot ja prioriteetit ainakin tulisi pitää mukana tulevaisuuteen tähtäävässä suunnittelussa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun saralla. 

Oulussa nuorten esille tuomia tärkeimpiä arvoja olivat:

  • tasa-arvo ja vallankumous
  • luonto ja visuaalinen taide 
  • kulttuuri ja (henkilökohtainen) hyvinvointi 

Arvojen, toiveiden, uhkien ja ratkaisujen pohjalta ryhmät kehittivät tarinalliset esitykset päivästä unelmiensa kaupungissa vuonna 2050.

Ryhmien tarinoita unelmien kaupungista vuonna 2050:

Kuvaus ja kertomus hahmosta, joka haaveilee
auringosta, puista ja herätyskellottomasta ajasta
vuonna 2050.

Näytelmä päivästä unelmien kaupungissa vuonna 2050.

[Kalimban rauhallinen soitto
alkaa taustalla ja “Anna” herää]

Olipa kerran Anna vuonna 2050. Harmoniset soinnut herättävät Annan kello 10. Hän kastelee omavaraisen puutarhansa ja ruokkii kommuunikanat. Hän huomaa myslin olevan loppu mutta onneksi naapurilla on mysliä. “Auta kun jaksat” naapuri sanoo.

Työ ei tunnu työltä. Vapaa-ajan käsitettä ei enää tarvita.
Päivän aikana vastaantulevat ihmiset kysyvät kuulumisia. Illalla Anna pistää pystyyn kalimbafestin ja tanssi jatkuu aamuun asti.

Ei darraa, ei syrjintää. [Kalimban soitto saavuttaa huippunsa ja loppuu]

Vaikka työpajaan osallistunut joukko onkin pieni eikä sen perusteella voida yleistää mitä kaikki nuoret haluavat, työpajan tulokset kertovat siitä millaisia asioita tämä joukko nuoria kokee puuttuvan kaupunkiympäristöstään tai millaisia tekijöitä he arvostavat ja toivovat säilyvän myös tulevaisuudessa.

Toistuvia teemoja näistä olivat:

  • Vaikutusmahdollisuuksien puute ja osallisuus, eli se kokevatko nuoret että heitä kuunnellaan tulevaisuuden kehittämisessä? Tästä kertoivat nuorten toiveet vahvempaan kansalaisaktivismiin, vaikuttamiseen ja vallan jakamiseen.
  • Jaksamisen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin säilymisen huoli, josta kertoivat useammissa päivä unelmien kaupungissa -tarinoissa se, ettei herätyskelloja tarvittu ja että suorittamisen putkea kritisoitiin. Kasvun kritiikki.
  • Luonto ja kulttuuri nähtiin tärkeänä tarpeena kaupungissa. Kulttuurin luomiseen ja luonnossa olemiseen toivottiin lisää tilaa ja mahdollisuuksia. Pieniä ja paikallisia yrityksiä tai kulttuurin tekijöitä haluttiin tukea myös omilla jaloilla äänestäen.

 

Työpajan tulokset herättelevät meitä kaupunkisuunnittelijoita pohtimaan sitä miten voisimme varmistaa, että nuorten arvot pysyvät kaupunkikehityksessä mukana, eikä tuleviasuuden suunnittelussa ajauduta liian kauas sellaiseen tilanteeseen, josta takaisin ei enää ole paluuta sitten kun nyt nuoret sukupolvet ovat päättävässä asemassa.

Olemme esitelleet työpajan tuloksia muille Oulussa kaupunkikulttuurin ja suunnittelun parissa toimiville tahoille ja toivomme jatkavamme keskustelua tulevaisuuden kaupunkiutopioista myös jatkossa.

Jaa kirjoitus