Femma Planning

Ideakeidas – matalan kynnyksen tiedon keruuta

Kirjoittanut: Efe Ogbeide

Kalliolan Setlementti järjesti Helsinki-päivänä 12.6.2021 Unelmien Mellari-tapahtuman. Tapahtuman tarkoituksena oli tehdä Itä-Helsingissä, Mellunmäessä sijaitsevaa Naapuruustalo Mellaria tunnetuksi alueella ja kerätä tietoa siitä, millaista toimintaa asukkaat haluavat Mellariin.  

FEMMA Planning oli mukana kartoittamassa asukkaiden toiveita ja tarpeita yhdessä Naapurituottajien kanssa. Rakensimme tapahtumaan Ideakeitaan, jossa keräsimme asukastietoa “keskustelevien haastattelujen” avulla. Lisäksi meillä oli Mellunmäen kartta, johon asukkaat ideoivat post-it -lapuille toivomaansa toimintaa. Keskustelut olivat mukavia ja puhuimme paljon muustakin kuin Mellarin toiminnan kehittämisestä. Tarjosimme osallistujille kiitokseksi kahvia ja makeisia. 

Ideakeitaalla kerättyä tietoa käytetään Naapuruustalo Mellarin toiminnan kehittämiseen. Esiin nousi muun muassa erilainen harrastetoiminta (pelit, käsityöt, lukupiirit, maalaus), yhdessäolo ja hengailu, koulutus (digiopastus) sekä tapahtumat (kirpputorit, näyttelyt). 

Rakensimme tapahtumaan Ideakeitaan, jossa keräsimme asukastietoa “keskustelevien haastattelujen” avulla.

Kenen ehdoilla Mellunmäkeä kehitetään? 

Ideakeitaalla keskustelimme myös monien kanssa Mellunmäestä yleisesti. Asukkaat arvostivat hyviä kulkuyhteyksiä, luontoa ja vehreyttä sekä yhteisöllisyyttä. Mellunmäkeä kehitetään tulevina vuosina osin purkamalla olemassa olevaa rakennuskantaa ja täydennysrakentamalla aluetta tiiviimmäksi. Yhteisöllisyyden ja vehreyden säilyminen pohditutti monia. Kukaan ei ollut kehittämistä vastaan, mutta keskusteluissa nousi esiin

huoli siitä, kenen etujen mukaan Mellunmäkeä kehitetään ja se etteivät päättäjät asu Mellunmäessä. Lisäksi asukkaita huoletti palveluiden keskittäminen ja lähipalveluiden katoaminen. Moni haikaili vanhan ostoskeskusken perään, joka oli toiminut kohtaamispaikkana ja tarjonnut arkea helpottavia palveluja kuten lähikaupan, apteekin, postin ja nuorisotalon. 

Paikallisuuden ja asukkaiden arjen ymmärtäminen olisikin ensiarvoisen tärkeää kaupunkisuunnittelussa. Mellunmäessä asuu paljon ikä-ihmisiä, joille lähipalvelut ovat tärkeitä. Myös lapsiperheiden arjessa palveluiden saavutettavuus korostuu. Ideakeidas oli mukava ja matalan kynnyksen menetelmä paikallisuuden ymmärtämiseen ja sitä kannattaisikin hyödyntää enemmän osana kaupunkisuunnittelua. 

 

Jaa kirjoitus