Femma Planning

Teemajulkaisu kaupunkitilan kokemusten
moninaisuudesta

Kirjoittaja: Efe Ogbeide

Että meitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin suomalaisia — yksilöinä” -teemajulkaisu kaupunkitilan kokemusten moninaisuudesta on nyt julkaistu! Julkaisu on toteutettu Euroopan Solidaarisuusjoukkojen projektiavustuksella ja se on ladattavissa täältä.

Haluamme julkaisun avulla tuoda esille erilaisia kaupunkitilan kokemuksia ja pohtia sitä kuinka kokemuksia voitaisiin ymmärtää ja ottaa suunnittelussa ja osallisuusprosesseissa paremmin huomioon. Julkaisussa käsitellään erityisesti Puhoksen ostoskeskusta ja maahanmuuttajuuteen liittyvää yleistystä, joka häivyttää ihmisen yksilöllisyyden homogeeniseksi oletetun joukon taakse.

Milla Kallion ja Efe Ogbeiden taustoituksen lisäksi julkaisu koostuu esseekirjoituksista arabiaksi, somaliksi, venäjäksi ja suomeksi. Kirjoittajina ovat Esraa Ismaael Saed, Maryan Abdulkarim, Sonja Pietiläinen ja Daria Tarkhova. Lisäksi projektissa ovat olleet mukana Matilda Holkkola, Aleksi Rikkinen ja Katja Tähjä.

Yhdenvertaisempi kaupunkitila syntyy, kun huomioidaan kaupunkitilan kokemusten moninaisuus

Osallisuus on tärkeä osa kaupunkisuunnittelua. Parhaimmillaan se vahvistaa yhdenvertaisuutta, lisää demokratiaa, ehkäisee konflikteja ja kaavaprosessien viivästymistä. Lopputuloksena on laadukkaampi ja kestävämpi rakennettu ympäristö. Vaikka osallisuus on laissa säädetty, sen esteenä saattavat olla valtasuhteet ja ihmisten eriarvoiset mahdollisuudet osallistua. Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen vaatii osaamista, kielitaitoa ja mahdollisuutta käyttää siihen aikaa. Kaikilla ei tämän vuoksi ole yhtäläisiä resursseja ja mahdollisuuksia osallistua. Lisäksi maahanmuuttajiksi nimetyt nähdään osallisuusprosesseissa usein yhtenä ryhmänä, minkä vuoksi moninaisen joukon erilaisia tarpeita ja kokemuksia ei välttämättä tunnisteta ja ne jäävät huomioimatta kaupunkisuunnittelussa.

Julkaisu on toimitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektiavustuksella. Suomessa Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Ymmärtämällä kaupunkitilan kokemusten moninaisuutta ja ottamalla se kaupunkisuunnittelussa huomioon on mahdollista luoda yhdenvertaisempaa kaupunkitilaa. 

Teemajulkaisussa tuommekin esiin intersektionaalisuuden tarvetta. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan, että ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat monet tekijät ja taustavaikuttimet, jotka risteävät eri yhdistelminä eri tilanteissa. Näitä tekijöitä ovat muun muassa sukupuoli, seksuaalisuus, etninen tausta, toimintakyky ja yhteiskuntaluokka. Risteymät vaikuttavat kokemuksiin kaupunkitilasta ja mahdollisuuksiin osallistua oman elinympäristön suunnitteluun.

Jaa kirjoitus