Femma Planning

Sauna, Kolmas linja 20, miestensaunan löylyhuone

Kuvaaja: Nils Andersson (Helsinkikuvia-sivusto)

FEMMA Planning X Seurasauna Ry

Saavutettavampi sauna

Saavutettavampi sauna -hankkeessa selvitämme Seurasauna Ry:n kanssa miten suomalaiset yleiset saunat ja saunakulttuuri voisivat olla saavutettavampia eri taustoista ja kokemusmaailmoista tuleville ihmisille. Haluamme uudistaa suomalaista saunakulttuuria ja hyödyntää kerättyä tietoa osana Seurasaaren suunnitteilla olevan yleisen saunan arkkitehtuurin ja toimintakonseptin suunnittelussa. 

Hankkeessa saunotaan ja pidetään työpajoja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Hyvät ja yhdenvertaista saunomiskokemusta lisäävät käytännöt kootaan hankkeen lopussa oppaaksi. 

Teemme yhteistyötä musliminaisten ääntä yhteiskunnassa ajavan Amal Ry:n ja sukupuolivähemmistöjen etujärjestö Trasek Ry:n ja vammaisten kansalaisjärjestö Kynnys Ry:n kanssa. 

 

Hankkeen mahdollistavat:

Taiteen edistämiskeskus

Museovirast