Femma Planning

FEMMA Planning on osallistavaan maankäytön suunnitteluun erikoistunut toimisto. Työmme lähtökohtana on suunnittelu, jossa eri sidosryhmien ääni kuuluu.

Kartoitamme alueiden ominaispiirteitä ja ihmisten tarpeita yhdessä asukkaiden sekä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Muunnamme asukastiedon kaupunkisuunnittelussa hyödynnettäviksi suuntalinjoiksi, fasilitoimme osallisuusprosesseja sekä konsultoimme kaupunkikehityshankkeiden yhdenvertaisuuden suunnittelussa.

Osallistavalla kaupunkisuunnittelulla sitoutetaan ihmisiä suunnittelun lopputulokseen, selkeytetään hankkeen resurssien käyttöä ja tehdään pitkän tähtäimen kestävää kaupunkikehitystä. Hyvin suunniteltu vuorovaikutus sidosryhmien kanssa maankäytön suunnittelussa vähentää valitusprosesseja ja lisää päätöksenteon demokratiaa. 

Asiakkaitamme

Palvelut

Käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus

Maankäytön suunnittelua (esim. kaavoitus, aluesuunnittelu, rakentaminen) tukeva käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus.

Maankäytön suunnitteluprosessien fasilitointi

Osallistavan suunnitteluprosessin rakentaminen ja fasilitointi. Yhteistoiminnallinen kehittäminen maankäytön suunnittelussa.

Alustukset

Alustukset, luennot ja paneelikeskustelut.

Projektit

Yhteys

Milla Kallio hymyilee

Milla Kallio

Perustaja
FM, Kaupunkimaantiede

Sähköposti: milla (ät) femmaplanning.com

Puhelin 040 551 6076

Efe Ogbeide hymyilee.

Efe Ogbeide

Perustaja
FM, SUUNNITTELUmaantiede

Sähköposti: efe (ät) femmaplanning.com

Puhelin 0440 831 532