Femma Planning

Unelmointi on keino kehittää kaupunkitilaa

Kirjoittaja: Efe Ogbeide

Utopioista ja utopiatyöskentelystä puhutaan nykyään paljon. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan: “Haaveellista suunnitelmaa, kaukaista ihanneyhteiskuntaa kutsutaan utopiaksi. Sana esiintyi ilmeisesti ensimmäisen kerran vuonna 1516 Sir Thomas Moren (1478–1535) julkaiseman kirjan nimessä. Utopia on sekoitus kreikkaa ja latinaa, ja se tarkoittaa paikkaa, jota ei ole.” Utopiatyöskentelyn avulla on erityisesti visioitu ratkaisuja suurin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen. Utopiatyöskentelyn avulla voidaankin havainnollistaa nykytilannetta ja ihanteellista tilannetta tulevaisuudessa sekä pohtia keinoja utopian saavuttamiseksi. 

Utopiatyöskentelyn avulla voidaankin havainnollistaa nykytilannetta sekä ihanteellista tilannetta tulevaisuudessa ja keinoja siihen pääsemiseksi.

Utopiatyöskentely ei tarvitse kuitenkaan aina käsitellä isoja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi organisaatioiden, hankkeiden tai projektien toiminnan kehittämisessä ja uuden suunnan löytämisessä. Kaupunkimaantieteilijän näkökulmasta utopiatyöskentely on myös paikkasidonnaisuutensa vuoksi hyödyllinen työkalu erityisesti kaupunkitilan tutkimiseen ja kehittämiseen. Se on myös osallistava menetelmä, sillä tulevaisuuden suuntaa voidaan hahmotellaan yhdessä eri tahojen kanssa.

Pidimme keväällä 2021 Unelmien kaupunki-verkkokurssin Kalliolan Setlementin Naapurituottajat-hankkeen osallistujille. Naapurituottajat on malli, joka valmentaa päihdekuntoutujista tapahtumatuotannon moniosaajia.

Kurssin aikana tutkimme kaupunkitilaa ja siihen liittyviä epäkohtia unelmoinnin keinoin. Kartoitimme myös epäkohtia ja toimia niiden korjaamiseksi. Tuloksia hyödynnettiin Naapurituottajat-toiminnan suunnittelussa ja osallistujat saivat itse olla mukana toiminnan kehittämisessä. 

Lue lisää pitämästämme kurssista Kalliolan Setlementin blogista.

Hengailun tilat

Tiesitkö, että tila voi olla: tekemisen tila, väljä tila, julkinen tila, tiukka tila tai puolijulkinen tila. Kuva: Oili Paaskoski

Jaa kirjoitus