Femma Planning

TYÖPAJA: Inklusiivisempaa suunnittelua

Oletko pohtinut, kuinka lisätä organisaatiosi toiminnan yhdenvertaisuutta? Entä miten huomioida moninaisia kokemuksia paremmin myös omassa suunnittelutyössä?

Inklusiivisempaa suunnittelua -työpaja (2 h) antaa työkaluja ja pohjaa yhdenvertaisemman suunnittelukulttuurin kehittämiselle ja osallisuuden inkluusion lisäämiselle.

Työpajamuotoisessa alkukartoituksessa selvitämme organisaation yhdenvertaisuuden tilaa, toimintatapoja ja kehityskohteita sekä yhteiskehitämme tapoja kohti inklusiivisempaa suunnittelua. Työpajan jälkeen FEMMA koostaa työpajan tulosten pohjalta koonnin, johon kerätään toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuuden kehittämiseksi omassa organisaatiossasi ja sen toiminnassa.

Kohderyhmä:

Työpaja sopii asiantuntijaorganisaatioille erityisesti kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja rakentamisen parissa työskenteleville inklusiivisuuden kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille.

Sisältö:

  • Perehdytys inklusiivisempaan suunnitteluun
  • Työpajaosuus, jossa kartoitetaan organisaation yhdenvertaisuuden nykytilaa, toimintatapoja ja kehitystoimia
  • Koonti ja toimenpide-ehdotukset (pdf)

 

Hinta:

500 € + alv / ryhmä (max 5 hlö)

Tilaa työpaja osoitteesta contact@femmaplanning.com.

Kyltti ruoholla, jossa lukee Step free route.

HINTA

500 € + Alv / max 5 HLÖ

Jaa kirjoitus