Femma Planning

Palvelut

Tummaihoinen kävelijä ylittämässä suojatietä urbaanissa ympäristössä.

Asukastietoa aluekehityksen suuntalinjoiksi

Osallistava suunnittelu

Tutkimme kysymyksiä kuten millaisia palveluja alueelle toivotaan, millaisia merkityksellisiä tai turvattomia paikkoja alueella on eri asukasryhmien näkökulmasta. Kaivamme pintaa syvemmälle ja tuomme kuuluviin ääniä, jotka jäävät tavallisten vuorovaikutusmenetelmien ulkopuolelle.

Paikallisen ymmärryksen avulla suunnittelun lopputuloksesta tulee asukaslähtöistä, rakennus- tai kaavoitushankkeen resursseja voidaan ohjata fiksummin ja aikaa vieviä valitusprosesseja välttää.

Inklusiivisempaa toimintaa -kartoitus organisaatioille, projekteille ja hankkeille

Työpajat

Työpajamuotoisessa alkukartoituksessa selvitämme organisaation inklusiivisuuden tilaa, toimintatapoja ja kehityskohteita. Työpajan pohjalta saat koonnin, jossa esitämme toimenpide-ehdotuksia inklusiivisuuden kehittämiseksi omassa organisaatiossasi ja sen toiminnassa.

Inklusiivisempaa toimintaa -kartoitus antaa työkaluja inklusiivisempien toimintatapojen ja organisaatiokulttuurin kehittämiselle.

Viisi ihmistä toimistopöydän ääressä katsomassa näyttöä.

Töitämme

Asiakkaitamme