Femma Planning

Palvelumme

Asukaskyselyt ja selvitykset

Asukas- ja paikallistieto on alueiden kehittämisen lähtökohta. Paikallisen ymmärryksen avulla suunnittelun lopputuloksesta tulee käyttäjälähtöistä, luovaa ja kestävää. Ihmiset myös sitoutuvat projektien loppuunviemiseen, kun osallisuus mahdollistetaan riittävän ajoissa ja on mahdollista läpi suunnitteluprosessin.
Keräämme tietoa yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun tueksi asukkailta, sidosryhmiltä ja muilta osallisilta. Kaivamme pintaa syvemmälle ja tuomme kuuluviin ääniä, jotka jäävät tavallisten vuorovaikutusmenetelmien ulkopuolelle. Tämä tapahtuu räätälöimällä tiedonkeruumenetelmät kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Strateginen suunnittelu

Strategioita ja visioita ei synny ilman ihmisiä. Käyttäjälähtöinen, kestävä ja yhdenvertainen suunnittelu ovat työmme lähtökohtia. Teemme osallistavin menetelmin strategioita, jotka auttavat kehittämään alueita paikalliseen tietoon ja erilaisiin tarpeisiin pohjautuen. Olemme läsnä, tunnistamme alueellisia ominaispiireitä, vahvuuksia, kehityskohtia ja jännitteitä kuuntelemalla mitä paikallistoimijoilla on kerrottavana. Näin varmistamme strategisen suunnittelun, jossa tulevaisuuden linjoja rakennetaan yhdessä.

Työpajat ja kohtaamiset

Kohtaamiset lisäävät keskusteluyhteyttä ja ymmärrystä. Hyvin valmistellut kohtaamiset lisäävät dialogia, tiedonkulkua ja vahvistavat osallisuuden kokemusta. Kuulluksi tuleminen ja erilaisten näkökulmien ymmärtäminen helpottavat myös suunnitteluprojektien eteenpäin viemistä. Työpajojen avulla voidaan lisäksi jakaa sekä kartuttaa tietoa.
Fasilitoimme työpajoja ja muita kohtaamisia suunnittelijoille, asukkaille sekä muille sidosryhmille.

Työpaja ja alkukartoitus -paketit

Kuva kyltistä ruoholla, jossa lukee Step free route

Inklusiivisempaa suunnittelua

Työpajamuotoinen alkukartoitus organisaatioille, projekteille ja hankkeille. 

Alkukartoituksessa selvitämme organisaatiosi toimintatapoja ja haasteita inklusiivisuuden osalta. Tarkastelemme inkluusiota etenkin sosiaalisesta näkökulmasta tutkimalla esimerkiksi kysymyksiä kuka on tervetullut, kuka pystyy osallistumaan ja kenelle suunnitellaan? 

Työpajan päätteeksi kokoamme hankkeen inklusiivisuustavoitteita ja menetelmiä tavoitteiden toteutumiseksi. Työpajan avulla hankkeesi ottaa askelia kohti inklusiivisempaa suunnittelua ja organisaatiosi ymmärrys tarvittavista konkreettisista teoista inklusiivisuuden saavuttamiseksi kasvaa.

Lue lisää täältä.

Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC verkkotyöpaja, ihmiset pöydän ääressä

Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC

Verkkotyöpaja kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville.

Työpaja on johdatus feministiseen kaupunkisuunnitteluun. Käymme läpi mitä on feministinen kaupunkisuunnittelu ja millaisia feministisiä suunnitteluratkaisuja Suomesta ja maailmalta löytyy.

Tutkimme lisäksi miten eriarvoistavat rakenteet kuten normit, valtasuhteet ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat suunnitteluun sekä tunnistamme yhdessä osallistujien kanssa millaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita omassa työssä on.

Lue lisää täältä.

Ei-valkoinen henkilö ylittämässä suojatietä

Alueellisen omaleimaisuuden kartoitus

Kevyt kartoitus hankkeen tai projektin kohdealueesta.

Kartoituksessa selvitetään mm. alueen sosioekonomista rakennetta ja määritellään hankkeelle sopivia kohderyhmiä ja mahdollisia osallisuusmenetelmiä.

Alueellinen kartoitus voi toimia pohjana jatkosuunnittelulle, tai sen avulla voidaan selvittää tarkemmin alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita.

Töitämme

Julkaisussa perehdytään Puhoksen ostoskeskuksen tapaukseen ja tutkitaan kaupunkitilojen kokemusten moninaisuutta. Julkaisussa katsotaan kaupunkitilaa useista eri näkökulmista neljällä eri kielellä: suomeksi, somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi.

Julkaisu luettavissa tästä.

Ryhmäyttävän työpajan avulla Helsingin, Vantaan ja Espoon yhdenvertaisuustoimikunnat visioivat unelmiensa kaupunkia. Eri puoluetaustoista tulevat osallistujat löysivät työpajan aikana yhteisiä arvoja ja ymmärrystä eri näkökulmille.

Lopputuloksena syntyi osallistujille merkityksellisistä asioista koostuva unelmien kaupunki. 

Tutkimme nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain asiakaskokemusta osana lain uudistusprosessia. 

Aineistoa kerättiin kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla. Vastauksissa nousi esiin, että  mahdollisuus osallistua alkaa liian myöhäisessä vaiheessa. Vastaajat kokivat tämän vuoksi osallisuusprosessit näennäisinä ja ettei heillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen.

Ympäristöministeriön viranomaiset hyödyntävät selvityksen tuloksia uudistuksen valmistelussa. Tulokset vaikuttavat osallisuusprosessien kehittämiseen asiakaslähtöisemmiksi lainsäädännön kautta.

Julkaisu on luettavissa täältä.

Keräsimme pelillistä Action Track -sovellusta hyödyntäen tietoa lasten ja nuorten tarpeista asukaspuisto Haruspuiston kehittämisen tueksi. 

Lapset ja nuoret kokivat puiston osittain turvattomaksi ja toivoivat puistoon monipuolisempaa tekemistä eri ikäryhmille. 

Menetelmä oli nopea ja kevyt toteuttaa. Suunnittelijat saivat konkreettista tietoa, jonka avulla puiston yleissuunnitelmassa huomioitiin käyttäjien tarpeet ja toiveet. 

Koonti löytyy täältä.

Tuotamme Lähiömysteeri-podcastia. Podcastissa käsittelemme kaupunkikehittämistä lähiöiden ja syrjäseutujen näkökulmasta sekä pohdimme kaupunkisuunnitteluun liittyviä valtakysymyksiä.

Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa, Anrchorsissa ja Apple podcastissa.

Vietimme helmikuun 2020 residenssissä Mustarindassa.

Residenssin aikana kehitimme praktiikkaamme siten, että lähtökohtana ja pyrkimyksenä on kestävä elämäntapa ja pohdimme kaupunki- ja aluesuunnittelua myös maaseudun näkökulmasta.

Asiakkaitamme