Femma Planning

Palvelut

Käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus

Keräämme käyttäjä- ja paikallistietoa, sekä analysoimme tiedon toimenpide-ehdotuksiksi suunnittelun (esim. kaavoitus, visiotyö, aluessuunnittelu, rakennushankkeet) ja päätöksenteon tueksi.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen ja fasilitointi

Autamme fasilitoimaan suunnitteluhankkeiden osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseja sekä organisaatioiden strategista kehittämistä yhteistoiminnallisin menetelmin.

Koulutukset, luennot ja työpajat

Rakennamme koulutuksia ja työpajoja sekä pidämme  alustuksia. 

Tutustu projekteihimme