Femma Planning

Palvelut

Käyttäjä- ja paikallistiedon kartoitus

Keräämme käyttäjä- ja paikallistietoa, sekä analysoimme tiedon toimenpide-ehdotuksiksi suunnittelun (esim. kaavoitus, visiotyö, aluessuunnittelu, rakennushankkeet) ja päätöksenteon tueksi.

 

Tutustu projekteihimme

Ympäristöministeriö

Kansalaisten kokemukset mukaan uuden lain valmisteluun

Helsingin kaupunki

Lasten ja nuorten tarpeet huomioon Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa

FEMMA Planning

Teemajulkaisu kaupunkitilan moninaisuudesta

Yhteistoiminnallinen kehittäminen ja fasilitointi

Autamme fasilitoimaan suunnitteluhankkeiden osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseja sekä organisaatioiden strategista kehittämistä yhteistoiminnallisin menetelmin.

Tutustu projekteihimme

Kalliolan Setlementti

Unelmointi on keino kehittää kaupunkitilaa

Helsinki Think Company

Inklusiivisuus osaksi organisaation strategiaa ja toimintaa

Helsingin kaupunki

Kaupunkiutopioilla yhteinen visio esiin

Koulutukset, luennot ja työpajat

Rakennamme koulutuksia ja työpajoja sekä pidämme alustuksia feministisestä ja yhdenvertaisesta kaupunkisuunnittelusta.

 

Tilaa meiltä seuraavat työpajapaketit

Verkkotyöpaja (2 h)

Moniäänisyyttä kaupunkisuunnitteluun

Verkkotyöpaja (1.5h)

Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC

Töitämme