Femma Planning

Palvelut

Ei-valkoinen henkilö ylittämässä suojatietä

Asukastietoa aluekehityksen suuntalinjoiksi

Osallistavat tutkimukset

Tutkimme kysymyksiä kuten millaisia palveluja alueelle toivotaan, millaisia merkityksellisiä tai turvattomia paikkoja alueella on eri asukasryhmien näkökulmasta. Kaivamme pintaa syvemmälle ja tuomme kuuluviin ääniä, jotka jäävät tavallisten vuorovaikutusmenetelmien ulkopuolelle.

Paikallisen ymmärryksen avulla suunnittelun lopputuloksesta tulee asukaslähtöistä, rakennus- tai kaavoitushankkeen resursseja voidaan ohjata fiksummin ja aikaa vieviä valitusprosesseja välttää.

Inklusiivisempaa toimintaa -kartoitus organisaatioille, projekteille ja hankkeille

Työpajat

Työpajamuotoisessa alkukartoituksessa selvitämme organisaation inklusiivisuuden tilaa, toimintatapoja ja kehityskohteita. Työpajan pohjalta saat koonnin, jossa esitämme toimenpide-ehdotuksia inklusiivisuuden kehittämiseksi omassa organisaatiossasi ja sen toiminnassa.

Inklusiivisempaa toimintaa -kartoitus antaa työkaluja inklusiivisempien toimintatapojen ja organisaatiokulttuurin kehittämiselle.

Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC verkkotyöpaja, ihmiset pöydän ääressä

Töitämme

Asiakkaitamme