Femma Planning

Viljelylaatikoita kerrostalon pihalla Kontulassa

FEMMA Planning X Museum of Impossible Forms

Lähiölaboratorio

Read here about Lähiölaboratorio in English

Kuinka työskennellä paikkasidonnaisesti taiteilijana, arkkitehtina tai kaupunkisuunnittelijana? Miten paikalliselta tasolta nousevia kysymyksiä, tarpeita ja kokemuksia voisi huomioida osana suunnittelua, kulttuuriperinnön luomista tai tallentamista? Entä miten normit ja asenteet vaikuttavat siihen kuinka suunnittelemme elinympäristöämme, teemme niitä koskevia päätöksiä tai kuratoimme siitä kumpuavaa taidetta? 

Lähiölaboratorio on Museum of Impossible Formsin (MIF) ja FEMMA Planningin monialainen yhteistyö. Se on syntynyt tarpeesta työskennellä paikallisesti ja pyrkii reflektoimaan kaupunkisuunnittelun- ja politiikan sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia erityisesti Itä-Helsingin lähiöissä.

Lähiölaboratorio tarjoaa alustan kollektiiviselle ajattelulle, kysymiselle, kokeilemiselle ja oppimiselle lähiöiden asukkaille, poliittisille päättäjille, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun sekä taiteen parissa työskenteleville. Lähiölaboratorio muotoutuu erilaisista tapahtumista, keskusteluista, esityksistä ja tietenkin – kokeiluista.

Tapahtumat

LÄHIÖLABORATORIO 1: Toimenpiteenä paikallisuus

maaliskuu 2022

Ensimmäisessä Lähiölaboratorio-tapahtumassa pohdimme kuinka paikallisuus vaikuttaa suunnittelupraktiikkaan. Kutsuimme kaupunkisuunnittelun ammattilaisia- ja opiskelijoita työskentelemään maaliskuussa 2022 viikoksi Museum of Impossible Formsiin.  

Viikon aikana osallistujilla oli mahdollisuus jalkautua Kontulan alueelle, verkostoitua paikallisten toimijoiden ja toistensa kanssa. Viikon lopuksi reflektoimme paikallisen työskentelyn mahdollisuuksia suunnittelijan työssä

LÄHIÖLABORATORIO 2: Purkavan uusrakentamisen haasteita asukkaiden näkökulmasta

kesäkuu 2022

Lähiölaboratorio järjesti Museum of Impossible Formsissa yhdessä mellunkyläläisten asukkaiden kanssa keskustelutapahtuman ”Purkavan uusrakentamisen haasteita asukkaiden näkökulmasta”.

Mellunkylä on yksi kolmesta Helsingin kaupungin kaupunkiuudistusalueesta, jossa rakennetun ympäristön peruskorjaus ja uudistaminen on ajankohtaista. Pääpaino uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvässä keskustelussa on ollut taloudellisessa kannattavuudessa ja tehostamisessa. Tämän vuoksi esimerkiksi Mellunkylässä puretaan 60-70 -luvulla rakennettua asuntokantaa, jotta liikenteen solmukohtia saadaan tiiviimmäksi ja asukasmäärää kasvatettua.

Laadullinen sekä asukkaiden näkökulma on sen sijaan jäänyt vähemmälle. Purkavalla uusrakentamisella ja kaupunkiuudistuksilla on mittavien ympäristövaikutusten lisäksi vaikutus ihmisten elämään, kun elinympäristö muuttuu. 

Tilaisuudessa pohdimme mellunkyläläisen taloyhtiön tapauksen kautta purkavan uusrakentamisen ja kaupunkiuudistusten vaikutuksia nykyisten asukkaiden elämään. 

Tilaisuus koostui lyhyistä vapaamuotoisista alustuksista, jotka käsittelevät taloyhtiön historiaa, sitä miten purku-uhka on vaikuttanut asukkaiden elämään sekä loppukeskustelusta. 

LÄHIÖLABORATORIO 3: Lähiölaboratorio X Pori Biennale: Pelastetaan Vuosaari! – kamppailuja historian saatossa

Heinäkuu 2022

Viides Pori Biennale – Visitors levittäytyi heinäkuussa itäiseen Helsinkiin. Paikkasidonnainen näyttely toi esiin alueen omaleimaisuutta Meri-Rastilan 90-luvun lähiöarkkitehtuurista Kallahdenniemen harjumaisemaan ja suojeltuihin rantaniittyihin. 

Lähiölaboratorio osallistui vuoden 2022 Pori Bienalleen keskustelutapahtumalla: 

Lähiölaboratorio X Pori Biennale: Pelastetaan Vuosaari! – kamppailuja historian saatossa

Tapahtuma järjesttiin historiallisella Sjökullan torpalla.

Keskustelutapahtumassa nostettiin esiin Meri-Rastilan ja Kallahden historiaa, sekä asukkaiden käymiä kamppailuja elinympäristön muuttuessa. Lisäksi pohdittiin kuinka tuntemukset ja pelko elinympäristön muuttumisesta kanavoidaan toiminnaksi. Mitä menneistä kamppailuista voidaan oppia? Onko muutos aina pahasta? Entä kuinka tuoda asukkaiden kokemuksia esille ja osaksi kaupunkisuunnittelua?

Keskustelun juonsi meri-rastilalainen toimittaja Emil Johansson.

Keskustelijoina olivat mukana pitkän linjan asukasaktiivit

  • Matti Lipponen 
  • Helena Saarikoski 
  • Päivi Istala 
Jaa kirjoitus