Femma Planning

Inklusiivisuus osaksi organisaation strategiaa ja toimintaa

Kirjoittaja: Milla Kallio

Olemme viimeisen vuoden aikana FEMMA Planningilla pitäneet useita etätyöpajoja ja työpajasarjoja inklusiivisuuden kehittämisestä erilaisissa organisaatioissa. Monet organisaatiot haluavat kehittää inklusiivisuutaan mutta eivät kenties tiedä mistä aloittaa tai mitä konkreettisia toimia tehdä.

Pohjaamme FEMMA Planningilla inklusiivisuuden kehittämisen aina asiakasorganisaation arvoille, sillä päätöksenteko, riskit, visiot ja missiot perustuvat arvoihin. Arvot ovat näkemyksiä siitä mikä on arvokasta ja mikä arvotonta. Ilman arvojen määrittelyä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja sinne johtavien polkujen punnitseminen olisi mahdotonta.

Arvojen avulla voidaan siis arvioida mitä täytyy tehdä, jos jokin niiden mukaan toivottava lopputila halutaan saavuttaa.

Työpajoissa pohdimmekin aluksi aina sitä, millaisia esteitä arvojen toteutumiseen on ja millaisia ratkaisuja arvojen toteutumiseksi voidaan kehittää?

Viime vuoden lopulla pidimme myös Helsinki Think Companylle inkluusion ja diversiteetin kehittämiseen keskittyvän työpajasarjan.  Työpajassa pureuduttiin organisaation arvoihin sekä inkluusion ja diversiteetin haasteisiin.  Arvojen ja haasteiden pohjalta kehitettiin ratkaisuja inkluusion ja diversiteetin kehittämiseksi.

Työpajojen tavoitteena oli ymmärtää monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tekijöitä ja haasteita, saada esimerkkejä inklusiivisuuden kehittämisestä sekä hahmotella mitä inklusiivisuus Think Companylle tarkoittaa myös konkreettisina toimina.

Työpajasarjasta saamamme palautteen mukaan työpajat antoivat osallistujille työkaluja käsitellä inklusiivisuuden kysymyksiä työssään sekä lisäsivät ymmärrystä inklusiivisuuden tekijöistä. Tulokset auttoivat organisaatiota määrittelemään omat tavoitteet ja toimet inklusiivisuuden kehittämiseksi tulevaisuudessa, sekä jakamaan vastuuta inkluusion toteuttamisesta. 

Kiitämme Helsinki Think Companyn porukkaa työpajan inspiroivista keskusteluista ja motivoituneesta työskentelystä inklusiivisuuden edistämiseksi!

 

Inklusiivisemman toiminnan työpajasta löydät lisää täältä.

Kaupunkisuunnittelijoille suunnatusta inklusiivisuus-työpajastamme voit lukea lisää täältä.

Ihmisten profiileja erivärisinä purppuran väreissä
Jaa kirjoitus