Femma Planning

Inklusiivisempaa suunnittelua

Alkukartoitus organisaatioille, projekteille ja hankkeille

Työskenteletkö kaupunkisuunnittelun parissa ja pohdit keinoja lisätä toimintanne inklusiivisuutta? Haluaisitko osallistaa moninaisempia kohderyhmiä?

Työpajamuotoisessa alkukartoituksessa selvitämme organisaatiosi toimintatapoja ja haasteita inklusiivisuuden osalta. Pyrimme tunnistamaan isompia ongelmakohtia organisaation toiminnassa, palveluissa tai hankkeissa. Tarkastelemme inkluusiota etenkin sosiaalisesta näkökulmasta tutkimalla esimerkiksi kysymyksiä kuka on tervetullut, kuka pystyy osallistumaan ja kenelle suunnitellaan? Työpajan päätteeksi kokoamme hankkeen inklusiivisuustavoitteita ja menetelmiä tavoitteiden toteutumiseksi. Työpajan avulla hankkeesi ottaa askelia kohti inklusiivisempaa suunnittelua ja organisaatiosi ymmärrys tarvittavista konkreettisista teoista inklusiivisuuden saavuttamiseksi kasvaa.

Kohderyhmä:
Työpaja sopii kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville.

Sisältö:

 • Johdatus inkluusioon ja tilakokemusten moninaisuuteen
 • Työpajaosuus, jossa kartoitetaan organisaation toimintaa tai palvelukokonaisuutta seuraavista näkökulmista:
  • Saavutettavuus (Kuka pystyy osallistumaan)
  • Representaatio (Kuka on tervetullut)
  • Turvallisuuden tunne (Kuka uskaltaa tulla)
  • Toimivuus (Kenelle suunniteltu)
 • Koonti (pdf)

 

Hinta:
500 € + alv / ryhmä (max 5 hlö)

Tilaa työpaja osoitteesta contact@femmaplanning.com.

Kuva kyltistä ruoholla, jossa lukee Step free route

HINTA

500 € + Alv / max 5 HLÖ

Jaa kirjoitus