Femma Planning

TYÖPAJA: Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC

Verkkotyöpaja kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville

Oletko pohtinut kenen ehdoilla kaupunkia suunnitellaan? Entä minkälainen on yhdenvertainen kaupunki? Tilaa tiimillesi Feministisen kaupunkisuunnittelun ABC -verkkotyöpaja.

Työpaja (2h) on johdatus feministiseen kaupunkisuunnitteluun. Käymme läpi mitä on feministinen kaupunkisuunnittelu ja millaisia feministisiä suunnitteluratkaisuja Suomesta ja maailmalta löytyy.

Tutkimme lisäksi miten eriarvoistavat rakenteet kuten normit, valtasuhteet ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat suunnitteluun sekä tunnistamme yhdessä osallistujien kanssa millaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita omassa työssä on.

Sisältö:

  • Johdatus feministiseen kaupunkisuunnitteluun sekä esimerkkejä feministisistä suunnitteluratakaisuista.
  • Menetelmiä ongelmakohtien tunnistamiseen omassa työssä.
  • Koonti työpajan tuloksista jälkikäteen (pdf).
 

Kohderyhmä:
Työpaja sopii kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleville.

Hinta:
500 € + alv / ryhmä ( max 10 hlö)

Tilaa työpaja osoitteesta contact@femmaplanning.com! 

Viisi ihmistä toimistopöydän ääressä katsomassa näyttöä.

HINTA

500 € + Alv / max 10 HLÖ

Jaa kirjoitus